Pasen

Een nieuw begin

Ik ben de Heer. Ik zal jullie uit de slavernij van de Egyptenaren halen.
Ik zal jullie op een machtige manier redden en bevrijden...
Ik zal jullie tot mijn eigen volk maken en Ik zal jullie God zijn.

Exodus 6 vers 5 en 6

Jezus is de vervulling

“Wat ons het meest heeft getroffen toen we de feesten gingen onderzoeken,
is dat Jezus met Pesach alle dingen die al eeuwenlang traditie waren, 
tot op het uur nauwkeurig vervulde.”
Randy @ Marianne

paaslam

Zo schrijft Lucas dat Jezus, net voor de intocht in Jeruzalem, langs Betanië en Betfage komt. Dat is de plek waar de lammeren voor het Pascha gehouden worden. Op het moment dat Jezus daar voorbij komt, worden de lammeren voor Pesach afgezonderd van de andere lammeren. Ze moeten perfect zijn en niets mankeren. Vervolgens worden die dieren Jeruzalem binnengebracht en heeft de priester drie dagen de tijd om de lammeren te keuren of er echt niets aan mankeert.

onschuldig

Jezus is na de intocht ook nog drie dagen in Jeruzalem en wordt daar aan de tand gevoeld door de leiders van het volk; getest. Ze vragen hem na de tempelreiniging naar zijn bevoegdheid, ze dagen hem uit om een uitspraak te doen over belasting betalen aan de keizer… Toch zegt zelfs de Romeinse Pilatus over Jezus tot drie keer toe dat hij geen schuld in Hem vindt…

 

en dan.... op het moment dat in de tempel het laatste paaslam wordt geslacht, roept de hogepriester:​

HET IS VOLBRACHT!

exact op dat moment spreekt Jezus die woorden als hij als paaslam wordt gekruisigd...

4 Pasen met het PassieMenu

pasen & joodse pesach

Ons Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Dat feest begint met een maaltijd, de seder. Deze sederavond kan heel lang duren. Het is de gewoonte dat mensen hun eigen verhalen en getuigenissen aan elkaar vertellen. Hoe God hen heeft uitgeleid, gered, verlost en aangenomen. Zo leren de kinderen niet alleen de God van de bijbel kennen, maar ook de God van hun (groot)ouders en leren ze de hand van God in hun eigen leven te herkennen…

beleef het zelf

Met het PassieMenu & het PassieMenu Kids nemen we je mee in de geschiedenis en ontdek je de oorsprong van het paasverhaal en de kracht van deze eeuwenoude geschiedenis voor vandaag. Maak een heerlijke maaltijd en luister onder het genot van een glas wijn of druivensap naar de verhalen en voeg daar aan de hand van de vragen je eigen verhaal aan toe.

Lchaim! “Op het leven!”