4 en ontdek

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.
Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Matheüs 5 vers 17

Kairos 'op Gods vastgestelde tijd'

Zij zullen elk jaar naar Jeruzalem komen om de Koning, de Heer van de
hemelse legers, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren.
Zacharia 4:16

“Het was ergens in de laatste maanden van 2008 dat we een bevriend echtpaar hadden uitgenodigd op onze bijbelstudiekring. Zij wilden ons graag uitleg komen geven over een voor ons nog onbekend onderwerp: de bijbelse feesten.

We hadden dit nog nooit zo gelezen in de bijbel. We waren tegelijkertijd nieuwsgierig en sceptisch. Nee, dit is te joods en past echt niet binnen onze christelijke geloofsovertuiging, vonden wij! Totdat Randy in oktober 2011 naar Israël afreisde voor het herstel van zijn huid aan de Dode Zee en daar zelf het Loofhuttenfeest mee mocht maken. Dat maakte indruk.”

Gods belofte

"Thuisgekomen zijn we samen opnieuw de bijbel gaan lezen en ontdekten we steeds meer hoe God Zijn beloften door de bijbelse feesten heen openbaart. Het vormt een rode draad door de hele bijbel van Genesis tot Openbaringen. Hierdoor zijn we onder de indruk geraakt van Gods belofte en Zijn plan voor deze wereld. Hij geeft ons de tijd om Hem te leren vertrouwen en volgen, maar werkt tegelijkertijd ook al Zijn beloften op de door Hem vastgestelde tijd uit."​

4 je mee?

Nu we dit hadden ontdekt, groeide ook bij ons steeds meer het verlangen om de bijbelse feesten op onze eigen creatieve manier met anderen te delen en te vieren.

En zo ontstond stapje voor stapje:

4 en volg Jezus door de bijbelse feesten!

Randy @ Marianne

De drie pelgrimsfeesten in Leviticus 23

God zegt in dit hoofdstuk tegen Zijn volk Israël dat zij drie keer per jaar
voor Hem feest moeten vieren.

ongezuurde
broden

Met dit eerste pegrimsfeest, ook wel Pesach genoemd, wordt de bevrijding van het volk Israël uit Egypte gevierd. Het feest duurt zeven dagen en begint met een maaltijd; vroeger ‘Pascha’, tegenwoordig de sedermaaltijd. In deze week vindt ook het Eerstelingenfeest plaats.

vervuld door Jezus

Het christelijke avondmaal, Goede Vrijdag en Pasen zijn voortgekomen uit dit feest.

wekenfeest

Het Wekenfeest is het tweede pelgrimsfeest en wordt zeven volle weken na Pesach gevierd. Een oogstfeest uit dankbaarheid voor de eerste tarwe oogst, ook wel Sjavoeot genoemd. Ook wordt tijdens dit feest het ontvangen van de wet op de berg Sinaï gevierd.

vervuld door Jezus

Jeruzalem was vol met pelgrims voor dit feest toen de Heilige Geest werd uitgestort (zie Handelingen 2).

loofhuttenfeest

Loofhuttenfeest is het derde pelgrimsfeest,  ook wel Soekot genoemd en wordt gevierd als de volledige oogst is binnengehaald. Niet alleen de late tarwe & gerst, maar ook vruchten zoals  druiven & olijven. Israëlieten krijgen de opdracht om zeven dagen in een loofhut te wonen.

vervuld door Jezus?

Als Jezus de eerste twee feesten heeft vervuld, hoe zit het dan met dit derde feest…?

Een fascinerende zoektocht

Wij denken dat de diepere betekenis achter deze feesten voor ons als christenen van waarde kan zijn. Het is een zoektocht die ons steeds weer verrast met nieuwe inzichten over Jezus en Zijn rol in het reddingsplan van God. 

Paulus schreef in een brief aan de niet-joodse gelovigen in Kolosse dat de feesten van de Heer een schaduw van toekomstige dingen zijn om ons over de Messias te leren.

Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam
is van Christus.

Kolossenzen 2 vers 17

missie

4 en volg Jezus door de bijbelse feesten

visie

Als de voorjaarsfeesten zo tot in detail door Jezus zijn vervuld, wat zullen we dan ontdekken als we de najaarsfeesten beter leren kennen?

motto

"Smaakt en ziet dat de Heere goed is!"

Psalm 34 vers 9