Agenda

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken,
of op het punt van een feestdag, de nieuwe maan of de sabbatten.
Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen,
maar het lichaam is van Christus.

Kolossenzen 2 vers 16-17
de 3 pelgrimsfeesten in
2021

Vrijdagavond 15 april 2022

Pesach | Sederavond

Goede Vrijdag – 15 april 2022
zaterdag 16 april tot vrijdag 22 april 2022

Feest van de ongezuurde broden – 7 dagen

Zondag 17 april

Eerstelingfeest

Pasen – Zondag 17 april 2021
Zondagavond 5 juni

Wekenfeest

Pinksterfeest – Zondag 5 juni 2022
Maandag 26 september 2022

Dag van de Bazuin

Woensdag 5 oktober 2022

Grote Verzoendag

Maandag 10 oktober t/m zondag 16 oktober 2022

Loofhuttenfeest – 7 dagen

Maandag 17 oktober 2022

8e dag

pasen

pinksteren

loofhutten