Agenda

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken,
of op het punt van een feestdag, de nieuwe maan of de sabbatten.
Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen,
maar het lichaam is van Christus.

Kolossenzen 2 vers 16-17
de 3 pelgrimsfeesten in
2021
Zaterdagavond 27 maart 2021
Pesach | Sederavond
Goede Vrijdag - 2 april 2021
Zondagavond 28 maart tot zondagavond 4 april 2021
Feest van de ongezuurde broden - 7 dagen
Zaterdagavond 3 april 2021 tot zondagavond 4 april 2021
Eerstelingfeest
Pasen - Zondag 4 april 2021
Zondagavond 22 mei tot dinsdagavond 23 mei 2021
Wekenfeest
Pinksterfeest - Zondag 23 mei 2021
Dinsdag 7 september 2021
Dag van de Bazuin
Donderdag 16 september 2021
Grote Verzoendag
Dinsdag 21 september t/m maandag 27 september 2021
Loofhuttenfeest - 7 dagen
Dinsdag 28 september 2021
8e dag