Welkom bij:
...volg Jezus door de bijbelse feesten

... nu we dit hadden ontdekt, groeide bij ons steeds meer het verlangen om de bijbelse feesten op onze eigen creatieve manier met anderen te delen en te vieren. En zo ontstond stapje voor stapje: 4en volg Jezus door de bijbelse feesten!​

Randy @ Marianne, initiatiefnemers

Drie pelgrimsfeesten

De eerste twee feesten bestaan uit verschillende feestdagen die op vastgestelde tijden in het voorjaar gevierd worden. Samen gebundeld worden deze ook wel de voorjaarsfeesten (waaronder het Wekenfeest valt) genoemd. 

Het laatste feest bestaat ook uit een bundeling van verschillende feestdagen die op vastgestelde tijden in het najaar gevierd worden en worden daarom ook wel de najaarsfeesten genoemd.

Ze worden ook wel pelgrimsfeesten genoemd, omdat de mensen drie keer per jaar naar Jeruzalem trokken om feest te vieren met elkaar, op uitnodiging van God. 

De benaming in Exodus 23

God zegt in dit hoofdstuk tegen Zijn volk Israel dat zij drie keer per jaar voor Hem feest moeten vieren. Hij noemt de feesten: 
– het feest van de Ongezuurde Broden (om de bevrijding uit Egypte te vieren), ook wel Pesach genoemd.
– het Wekenfeest (een oogstfeest als het eerste deel van de oogst is binnengehaald), ook wel Sjavoeot genoemd.
– Loofhuttenfeest (ook een oogstfeest, maar dan als de gehele oogst is binnengehaald), ook wel Soekot genoemd.

Jezus en de feesten

Op verschillende plaatsen in de evangeliën in de bijbel lezen we dat Jezus zelf ook naar Jeruzalem afreisde om de pelgrimsfeesten te vieren. Hij vierde zelf de feestdagen van de Heer zoals beschreven staat in Leviticus 23, net als iedere andere Jood.

De vervulling…

Veel bekende uitspraken van Jezus deed Hij tijdens de bijbelse feesten en hebben een diepe betekenis. Veel gebruiken uit de Joodse traditie werden door Jezus vervuld tijdens de bijbelse feesten. De voorjaarsfeesten zijn door Jezus tot in detail vervuld!

Wat vieren christenen?

De christenen hebben een paar feesten overgenomen en er een nieuwe betekenis aan gegeven:
– het feest van de Ongezuurde Broden werd Pasen en viert het feest van de opstanding van Jezus.
– het Wekenfeest werd Pinksteren genoemd en viert de uitstorting van de Heilige Geest. 
– Het Loofhuttenfeest is niet / nauwelijks  bekend onder christenen en wordt niet meer gevierd. Daarvoor in de plaats lijkt het Kerstfeest te zijn geïntroduceerd.

Een fascinerende zoektocht!

Wij denken dat de diepere betekenis achter deze feesten voor ons als christenen van waarde kunnen zijn. Het is een zoektocht die ons steeds weer verrast met nieuwe inzichten over Jezus en Zijn rol in het reddingsplan van God. Vooral het feit dat loofhuttenfeest voor vele christenen onbekend is is voor ons de aanleiding om op zoek te gaan. . . Paulus schreef in een brief aan de niet-joodse gelovigen in Kolosse dat de feesten van de Heer een schaduw van toekomstige dingen zijn om ons over de Messias te leren.

Als Jezus de eerste twee feesten heeft vervuld, hoe zit het dan met het derde feest waarin de wederkomst van Jezus de Messias centraal staat?

Ontdek het met ons!

4 Pasen met het

PassieMenu

4 bijzondere verhalen in 4 bekers nemen je mee in de geschiedenis.

Leer jezelf en je tafelgenoten beter kennen door de prikkelende gespreksvragen & toost samen op het leven!

L’chaim!

“Op Het Leven!”

De sedermaaltijd als start van Pesach

Dit jaar start Pesach op

zaterdagavond 27 maart

Via onderstaande tegels kom je meer te weten over de drie pelgrimsfeesten.

[Pinksteren en Loofhutten zijn nog in ontwikkeling]

Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

Kolossenzen 2 vers 17

Deze website

Op deze website geven we je graag informatie over alle feesten. We hopen dat op een interactieve manier te doen, zodat jullie er thuis zelf mee aan de slag kunnen!

gebruikte termen

We gebruiken hier voor het gemak de namen waar wij de feesten onder kennen, namelijk: Pasen, Pinksteren, Loofhutten (?).

in ontwikkeling

De website is wat betreft Pinksteren en Loofhutten nog in ontwikkeling. We hebben allerlei plannen om ook voor die feesten mooie producten te ontwerpen, dus volg ons!